Пара на мотоцикле на пляже Маргита, Англия, 1920-е